top of page

เครื่องจักรทั่วไปและเครื่องจักรความละเอียดสูง

         บริษัท สยามแทคเคิลเทคโนโลยี จำกัด มีเครื่องจักรที่สามารถทำงานโลหะทั่วไป จะระดับ ความละเอียดสูงมากๆได้ เนื่องจากเครื่องจักรของเราเป็นเครื่องจักรCNC และเครื่องจักรเฉพาะงานที่มีความาสามารถในการทำงานได้สูงมากๆ จนระดับนาโนเมตร และการทำงานของเรามีความเป็นมือาชีพในทุกๆด้าน ทุกๆมิติ และเรารับให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ ถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อได้ทาง 02-934-5434 หรือทาง STT_2001@hotmail.com

ตรวจสอบเครื่องจักรของเรา

bottom of page