top of page

ร่วมงานกับเรา

โฟร์แมน

งานก่อสร้าง

1 อัตรา

โฟร์แมน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานทำบ้าน และอาคาร

- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

- ประจำที่หน้างาน จันทบุรี

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 23 - 40

ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

bottom of page